W3Schools

To nejlepší z Lichnice

Chystaný víkendovkový speciál - desátá víkendovka na Lichnici. Ty nejlepší programy z předchozích víkendovek a nějaká novinka jako třešinka na dortu. Máte se na co těšit. Víkendovka je určena jak pro minulé, tak nové účastníky.

Navštívíte Ústav pro léčbu normality i Zahradu bláznů. Podstoupíte intenzivní výcvik agentů BIS (Brontosauří informační služby)zaměřený na rozhodovaní, týmovou spolupráci a vyjednávání. Už máš doma všechny bobříky? Zaručeně ale zvladneš ale brontosauří výzvu a získáš alespoň jednoho brontíka? Nezaleknete se nebezpečné divé zvěře, přežijete společně nájezdy barbarů a vybuduješ vlastní civilizaci. V neposlední řadě dostanete skvělé tipy, jak seznámit s osobou opačného pohlaví. Náš revoluční přístup je stále bohužel nepochopen odbornou komunitou, která nám odmítá udělit akreditaci z formálních důvodů ((pochybné metody, zcela nedostatečná kvalifikace a do nebe volající citová okoralost). To všechno jedině v lichnické víkendovkovém speciálu.

Co? Pracovně-zážitková brontosauří víkendovka
Kdy? 16.-18. října 2020
Kde? Železné hory - začínáme v Třemošnici, pak pobudeme na hradě Lichnice.
Práce Hamry u Pařížova - údržba biokoridoru (sekání louky a odklízení biomasy)
hrad Lichnice - Blitzkrieg proti Trifidům i jiným přivandrovalým rostlinám kolem hradu (vysekávání náletů)
Cena 50,-
Přihlášení: tajna.schranka@brontosaurus.cz,
+420 777 583 491 (Michal Šindler)